Hur byter jag kassadator?

Behöver du byta kassadator kan du enkelt återställa en säkerhetskopia av ditt företag.

Alla säkerhetskopior sparas som standard i mappen dokument\JobOffice\Backup.

Kan du inte längre komma åt den mappen på din gamla dator kontakta vår support så kan vi skicka den senaste säkerhetskopian vi har av ditt företag.

Säkerhetskopian är en komprimerad .ZIP fil och ska inte packas upp utan ska läggas i motsvarande mapp dokument\JobOffice\Backup på den dator du ska byta till. Följ gärna nedan steg för att återställa JobOffice Kassa på en ny dator.

  1. Är det en helt ny dator med Windows 10 bör du alltid kontrollera så att alla nödvändiga Windows uppdateringar är installerade och datorn är omstartad innan du börjar med installationen av JobOffice Kassa.
  2. Hämta JobOffice Kassa här. Kör installationsfilen när den är färdig med nedladdningen.
  3. Efter uppstart av JobOffice kommer den be dig om aktivering av programvaran. Välj i att du redan har en licens sedan tidigare som du vill använda och ange den licensnyckel du har registrerad hos oss och Skatteverket för ditt företag.

Är du osäker vilket licensnummer du har kan du se de första tecknen på din faktura från oss. Skicka dem till svår support tillsammans ditt organisationsnummer så kan vi skicka tillbaka din fullständiga licensnyckel.

4. Efter att du har angett din licensnyckel gå till fliken "Arkiv" i JobOffice Kassa och välj knappen för säkerhetskopiering. Välj sedan att återställa en tidigare gjord säkerhetskopia till databasen.

backup-1

 

5. På nästa bild välj "Bläddra" och välj den säkerhetskopia du vill återställa.

OBS! Får du felmeddelande här kan det bero på att rättigheter saknas i Windows att återställa säkerhetskopian i din dokument mapp.

Börja med att lägga den komprimerade säkerhetskopian i mappen dokument\JobOffice\Backup om du inte redan har gjort det. Så att du inte försöker återställa säkerhetskopian från en USB-sticka eller nätverksenhet.

Hjälper inte det kan du behöva ändra rättigheterna på JobOffice mappen i dokument. Högerklicka på mappen JobOffice och välj Egenskaper. Välj sedan Säkerhet-fliken. Här kan du Redigera och konfigurera rättigheter.

Innan du ändrar något här bör du först kontakta din IT-support eller liknande om du inte själv har full behörighet på den dator du ska använda.

Annars kan du exempelvis bara lägga till användargruppen "Alla" (Everyone) med fullständiga behörigheter.

everyone

 

6. När du har återställt din säkerhetskopia kontrollera alla inställningar är korrekta och allt ser OK ut.

Se gärna våra andra guider nedan för att konfigurera kortterminaler, kvittoskrivare och annan kringutrustning.

Kortterminal från Babs Paylink eller Verifone.

Kortterminal från Bambora.

Star kvittoskrivare.

Honeywell streckkodsläsare.