Vad är X och Z dagsrapport?

Det går att skriva ut både X och Z dagrapport från fliken "Kvitton" i JobOffice Kassa

 

 

En dagsrapport innehåller information om försäljning per betalsätt, total försäljning och bokföringsinformation. Den innehåller även information som används av Skatteverket vid en kontroll.

 

En X rapport innehåller samma information som en Z dagsrapport men den stänger inga transaktioner. Du kan därför använda X rapporten för att göra en egen kontroll under dagen utan att det påverkar dagsavslutet.

 

När dagen är över och du har stängt bör du ta en Z dagsrapport. Detta stänger och journalför alla kvitton som skapats sedan föregående Z dagsrapport. Efter det att kvittona blivit journalförda med en Z dagsrapport går det inte längre att göra några felslag eller andra ändringar på kvitton.

Naturligtvis kan du fortfarande se alla kvitton i JobOffice Kassa och skriva ut kvittokopior. Men märker du ett felaktigt kvitto efter Z dagsrapport kommer du i så fall behöva göra en retur på köpet istället. Det kan därför viktigt att kontrollera så att alla kvitton är korrekta innan du gör Z dagsavslut.

Du kan alltid använda en X dagsrapport innan som hjälp med att kontrollera försäljningen och kontrollera kontanterna i kassalådan.

 

Har du en kassakopplad kortterminal skickas även alla lagrade transaktioner till banken vid Z dagsavslut. Så det är viktigt att göra en Z dagsrapport minst en gång varje 24 timmar annars skickas ingen betalinformation vidare från kortterminalen.

 

Varje Z dagsrapport får ett journalnummer. Du kan i kvittolistan se vilket journalnummer varje kvitto tillhör så att du lätt kan hitta rätt journal för dagen om du behöver skriva ut en tidigare rapport på nytt. Du kan gå tillbaka och skriva ut kopior för tidigare dagsrapporter från knappen "Historik".