Vad är X och Z dagsrapport?

Det går att skriva ut både X och Z dagrapport från fliken "Kvitton" i JobOffice Kassa

En dagsrapport innehåller information om försäljning per betalsätt, total försäljning och bokföringsinformation. Den innehåller även information som används av Skatteverket vid en kontroll.

En X rapport innehåller samma information som en Z dagsrapport men den stänger inga transaktioner. Du kan därför använda X rapporten för att göra en egen kontroll under dagen utan att det påverkar dagsavslutet.

När dagen är över och du har stängt bör du ta en Z dagsrapport. Detta stänger och journalför alla kvitton som skapats sedan föregående Z dagsrapport. Det går inte längre går att göra några felslag eller andra ändringar på kvitton efter att de blivit journalförda. Det kan därför viktigt att kontrollera så att alla kvitton är korrekta innan du gör dagsavslut. Du kan alltid använda en X dagsrapport som hjälp för att kontrollera försäljningen och räkna kontanterna i kassalådan.

Har du en kassakopplad kortterminal skickas även alla lagrade transaktioner till banken vid Z dagsavslut. Så det är viktigt att göra Z varje dag annars skickas ingen betalinformation vidare från kortterminalen.

Varje Z dagsrapport får ett journalnummer. Du kan i kvittolistan se vilket journalnummer varje kvitto tillhör så att du lätt kan hitta rätt journal för dagen om du behöver skriva ut en tidigare rapport på nytt. Du kan gå tillbaka och skriva ut kopior för tidigare dagsrapporter från knappen "Historik".