Hur skriver jag ut en tidigare dagsrapport?

Sök upp och skriv ut en tidigare Z-dagsrapport

Bild på JobOffice Kassa knapp för Historik

Under knappen Historik på fliken "Kvitton" kan du välja att skriva ut en tidigare journal (Z dagsrapport). Välj det journalnummer du vill skriva ut och välj Skriv ut.

Vet du inte vilket journalnummer en dagsrapport har men vet datum kan du använda "Sök i allt" och söka den period det gäller. Du kan i kvittolistan se vilket journalnummer och datum som varje kvitto har fått.