Hur skriver jag ut en tidigare Z dagsrapport?

Sök upp och skriv ut en tidigare Z dagsrapport

 

Bild på JobOffice Kassa knapp för Historik

Under knappen Historik på fliken "Kvitton" kan du välja att skriva ut en tidigare journal (Z dagsrapport). Välj det journalnummer (ex. nr. 1 på bilden nedan för att skriva ut dagsrapport nr. 1) du vill skriva ut och välj Skriv ut.

Önskar du skriva ut flera dagsrapporter kan du välja det andra valet "Från Z dagsrapport" och ange det första journalnummer du vill skriva ut från och sedan till vilket journalnummer den sista dagsrapporten har. Du kommer sedan få ut en kopia på båda Z dagsrapporterna du valt och alla mellan dem.

 

Skriv ut en tidigare Z dagsrapport

 

Vet du inte vilket journalnummer en dagsrapport har men vet datum kan du använda "Sök i allt" och söka den period det gäller. Du kan i kvittolistan se vilket Z-rapport som varje kvitto har fått.

Tänk på att det går att göra flera dagsrapporter under samma datum. Så dubbelkolla dina kvitton vilka journalnummer du behöver.