Hur ändrar jag pris och antal på en vara?

Du kan alltid ändra priset vid varje försäljningstillfälle

Allt du ska sälja i JobOffice måste alltid läggas in JobOffice som en vara innan den går att sälja. När du skapar varan kan du ange ett standard försäljningspris inkl. moms som varan alltid sätts till vid försäljning.

Oavsett vilket försäljningspris du sätter som standard så går det alltid att ändra vid varje försäljningstillfälle.

Du kan även med samma dialog ändra antalet av en vara du vill sälja.

  1. Lägg till varan du vill sälja på kvittot.
  2. Använd antingen standardknappen för "Pris och antal" eller tryck på varan du vill ändra
  3. I dialogen kan du nu välja mellan att ändra antal eller pris för den valda varan.
  4. För att ändra antal tryck på den övre raden med antal och använd sifferknapparna för att ändra. Tryck sedan OK knappen för att ändra det på kvittot.
  5. För att ändra priset tryck på den nedre raden med pris och använd sifferknapparna för att ändra pris. Tryck sedan OK knappen för att ändra det på kvittot.
  6. För att ångra ändringen tryck på Ångra knappen och sedan Stäng får att återgå till kvittot.

Tänk på att om du ändrar pris på en vara på kvittot så kommer kunden endast se det nya priset du har ändrat till. Vill du istället att kunden ska kunna se tidigare pris och hur mycket de fått i rabatt använd istället Rabatt funktion i JobOffice Kassa för att justera priset.

Ändra pris eller antal på varor i JobOffice Kassa