Hur ändrar jag pris och antal på en vara?

Du kan alltid ändra priset vid varje försäljningstillfälle

Allt du ska sälja i JobOffice måste alltid läggas in JobOffice som en vara innan den går att sälja. När du skapar varan kan du ange ett försäljningspris inkl. moms som varan alltid sätts till vid försäljning.

Oavsett vilket försäljningspris du sätter som standard så går det alltid att ändra vid varje försäljningstillfälle.

Du kan även med samma dialog ändra antalet av en vara du vill sälja.

 1. Lägg till varan du vill sälja på kvittot.
 2. Använd antingen standardknappen för "Pris och antal" eller tryck på varan på kvittobilden till vänster du vill ändra
 3. I dialogen kan du nu välja mellan att ändra antal, ange rabatt i % eller ändra pris för den valda varan.
 4. För att ändra antal tryck på rutan för antal till vänster och ange ett nytt antal.
 5. Vill du ange en rabatt i procent (%) tryck på rutan för rabatt och ange en rabatt i %. 
  1. Vill du ge rabatt i kronor eller på rabatt på hela kvittot läs gärna mer här.
 6. För att ändra priset tryck på rutan för Pris och ange ett nytt försäljningspris.
  Tänk på att endast det nya priset kommer visas på kundens kvitto. De kommer inte se att de fått någon rabatt eller vilket pris ni hade tidigare. Vill du istället att kunden ser sin rabatt på kvittot använd rabatt-funktionen.
 7. Du kan ändra antal, lägga rabatt och ändra pris på en vara samtidigt genom att växla mellan de olika rutorna.
 8. När du är klar tyck på knappen "OK" så uppdateras kvittot.
  1. Vill du ångra utan att ändra något tryck på knappen "Ångra".
  2. Det går även att ta bort den valda varan från kvittot helt genom att trycka på knappen för "Ta kort rad".