Versionsnyheter för JobOffice Kassa

Den senaste versionen av JobOffice Kassa installeras automatiskt.

Nedan är en lista över de större uppdateringar och förändringar som skett i JobOffice Kassa.

 

Tänk på att vissa uppdateringar är endast om du använder motsvarande funktion i kassan. Du får exempelvis endast uppdateringen för Fortnox om du har Fortnox integration eller uppdateringar för Nets betalterminal om du använder en kassakopplad kortterminal från Nets.

Kontakta vår support för mer information och hjälp kring uppdateringar.

 • 2021-11-25 - Version 20.31.14
  • KNAPPAR
   • Nytt utseende för flera knappar i kassan 
  • SWISH HANDEL / SWISH UTBETALNING
   • Det är nu möjligt att göra utbetalning till kunder med Swish Handel och Swish Utbetalning
    • Kräver avtal för Swish Utbetalning och Swish Handel hos bank.
  • FORTNOX
   • Det är nu möjligt att låta kassan skapa ett verifikat där den bokar om kortbetalningar från ett bokföringskonto till ett annat för enklare avstämning och matchning.
  • EEKONOMI
   • Det är nu möjligt att låta kassan skapa ett verifikat där den bokar om kortbetalningar från ett bokföringskonto till ett annat för enklare avstämning och matchning.
  • VISMANET
   • Det är nu möjligt att låta kassan skapa ett verifikat där den bokar om kortbetalningar från ett bokföringskonto till ett annat för enklare avstämning och matchning.

 • 2021-10-27 - Version 20.30.2
  • KONTANTUTTAG
   • Det finns nu en ny standardknapp du kan lägga till för kontantuttag. Den ger dig möjligheten att ange ett belopp som kunden önskar få åter i kontanter i samband med ett köp.
    • Tidigare var detta endast möjligt i samband med kortköp men det går nu att använda med flera betalsätt så som kort, Swish eller Presentkort.
    • Med en kassakopplad kortterminal är det även möjligt att välja kontantuttag via knappen "Funktioner" under fliken "Kassa".
  • ZEBRA ETIKETTSKRIVARE
   • Det finns en ny knapp under fliken "Varor" för att skriva ut en etikett på en kopplad Zebra etikettskrivare.
    • Utskriften innehåller varunummer, benämning, pris och eventuell streckkod. 
    • Finns flera etikettstorlekar att välja mellan
  • UTSKRIFT FÖR HYLLKANTSLIST
   • Det finns en ny knapp under fliken "Varor" för att skriva ut information om en vara  på en kvittoskrivare.
    • Utskriften innehåller varunummer, benämning och pris.
  • PRESENT- & RABATTKORT
   • Det går nu att trycka på ett presentkort som ska säljas på kvittoraden och ange ett nytt försäljningspris utan att det påverkar saldo som ska laddas vid försäljning.
    • Detta innebär att du kan exempelvis ladda ett presentkort med 1000kr men ändra försäljningspriset till 900kr.
  • RESTAURANG ALA CARTE
   • Ett nytt tillval framtaget i samarbete med Pinchos för restauranger finns nu tillgängligt för alla att lägga till i kassan.
 • 2021-09-09 - Version 20.29.1
  • FORTNOX
   • Lagerställe kan väljas per såld rad där du anger pris och antal.
   • Order skapas nu i realtid och inte i efterhand som tidigare.
   • Återrapportering mot fakturor/bokföring sker nu realtid och inte enligt synkens schemaläggning.
  • MICROSOFT DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Kassan skickar nu med enhet på artiklar och variantartiklar när den skapar en försäljningsorder eller försäljningsfaktura.
   • Det finns nu en ny inställning i JobOffice Synk Center för att ställa in om kassan ska använda artikelns basenhet eller enhet i försäljning.

  • PRESENT- & RABATTKORT
   • När du säljer ett presentkort finns nu ett nytt fält för presentkortsnummer.
    • Du kan själv ange ett eget valfritt nummer.
    • Dra eller blippa ett plastkort med nummer.
    • Eller trycka på knappen för att låta kassan generera ett nytt nummer.
   • På kvittot vid försäljning av presentkort visas nu presentkortsnummer och en streckkod som innehåller samma nummer.
    • Vill kunden utnyttja sitt presentkort kan du nu  vid betalning scanna streckkoden på kundens kvitto istället för att själv mata in numret i kassan.
  • KAMPANJVAROR
   • Du kan nu ange rabatt i procent och inte bara som tidigare ett kampanjpris.
   • Flera varor kan uppdateras samtidigt. Markera flera varor i lista och ändra kampanjinformationen så uppdateras alla de markerade varorna.
  • KOMBINATIONSRABATT
    • Du kan nu enkelt lägga till flera varor med knappen Sök varor i kombinationen där du kan markera samtliga eller utvalda i sök listan. Samma sak gäller om du vill ta bort en eller flera varor i kombinationen.

 • 2021-08-23 - Version 20.28.6
  • JOBOFFICE KASSA
   • Om flera varor har samma streckkod visas nu knappar för dessa varor så att man kan välja vilken vara som det avser.

 • 2021-08-16 - Version 20.28.1
  •  JOBOFFICE KASSA
   • Dubbelklick på en vara i varulistan handlar varan på samma sätt som tangenten Enter gjort tidigare.
  • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Kassan kan nu även hämta en streckkod från GTIN-fältet på artikeln i NAV och Business Central versioner som stöder det.
    • Streckkoder via tvärreferens och identifier fungerar som tidigare.
   • Försäljningsorder skapas nu alltid i NAV eller Business Central i realtid i kassan.
    • Misslyckas skapande av order på grund av Internet problem eller annat så visas ett felmeddelande i kassan.
   • Alla kvitton som ska skickas till NAV eller Business Central som försäljningsfaktura skickas nu separat från ordinarie synk schema. 
    • Återrapportering av försäljning i kassan skickas nu varje minut.
    • Schemaläggning i JobOffice Sync Center påverkar nu endast hämtning/uppdatering av artiklar, kunder, priser och streckkoder.
    • Det betyder att synkronisering av stora register som tar lång tid påverkar nu inte återrapportering av försäljning.
  • VISMA ADMINISTRATION
   • Notering på varor kan nu göras i kassan på liknande sätt som på kunder.

 • 2021-07-14 - Version 20.27.3
  • JOBOFFICE KASSA
   • DAGSRAPPORT
    • Med en integrerad kortterminal visas och redovisas nu American Express (AMEX) separat från andra kort på X och Z-dagsrapporten.
    • Försäljning av varugrupper visas nu på X och Z-dagsrapport för alla. Även med integration till affärssystem om det ansluta affärssystemet har varugrupper.
   • PRESENTKORT
    • Presentkort som betalmedel avrundas nu till närmaste krona.
    • Om man överbetalar med ett presentkort kan man nu ge "Åter kund" på ett nytt presentkort.
  • VISMA EEKONOMI
   • Med integration till Visma eEkonomi så accepteras endast 19xx redovisningskonton i kassan för att matcha de betalkontona som går att lägga upp i eEkonomi.
  • BUSINESS CENTRAL
   • Det finns nu en ny funktion för att ange/se arbetsbeskrivning på en försäljningsorder.
    • Arbetsbeskrivning är en intern notering (ej synlig för kunden) som är kopplad till fältet arbetsbeskrivning i på en försäljningsorder i Business Central.
    • Arbetsbeskrivning är tänkt att användas internt för att lämna information mellan kassapersonal och exempelvis orderavdelning, serviceavdelning eller fakturering.
    • Fältet arbetsbeskrivning hanteras "live" med Business Central. Detta innebär att så fort du ändrar arbetsbeskrivning  i kassan eller Business Central så ändras det på båda ställen.
    • När en ny försäljningsorder eller följesedel skapas från kassan kan man nu förutom referens och personnummer även ange en arbetsbeskrivning.
    • Under fliken "Kunder" och "Försäljningsorder" i kassan finns nu en ny kolumn för "Arbetsbeskrivning". Om det finns någon arbetsbeskrivning på ordern visas det här.
    • Det finns även en ny ny knapp i menyn under "Kunder" för "Arbetsbeskrivning". Den visar arbetsbeskrivningen för en vald försäljningsorder i kassan och låter dig ändra vid behov.

 

 • 2021-06-08 - Version 20.26.1
  • JOBOFFICE KASSA
   • INSTÄLLNINGAR / REDOVISNINGSKONTON
    • Det finns nu ett nytt fält för att redovisa American Express (AMEX) på ett eget bokföringskonto. Har du en kassakopplad kortterminal presenteras Kort och AMEX separata på dagsrapporten.
    • Om du har en kassakopplad betalterminal som erbjuder olika betalsätt går det nu att ställa in redovisningskonto för dem.
    • Bokföringskonton för Swish Handel och Svea inStore har flyttats från egna flikar under Inställningar till fliken Redovisningskonton.
   • VAROR OCH KUNDER
    • Det finns nu en ny inställning under Diverse för att visa en notering på varor och kunder (med integration till vissa affärssystem) när de väljs i kassan.
     • När du väljer en vara under fliken "Varor" finns nu en ny flik för "Notering". Här kan du skriva en egen notering som du vill ska visas för den i kassan när vald vara läggs till på kvittot.
      • Notering finns endast tillgänglig om du använder JobOffice Kassa helt utan integration till affärssystem eller några utvalda affärssystem. Se mer info nedan under varje affärssystem.
   • Det finns nu en ny knapp under fliken "Hjälp" i kassan för "Nyheter". Trycker man på knappen kommer man till den här webbsidan du är på nu med versionsnyheter.
  • DIGITAL PAPPERSKORG
    • När frågan om att skriva ut kvitto visas i kassan visas texten "Betalning mottagen" -> "Önskas kvitto?" på ansluten kunddisplay för tydliggöra att köpet är slutfört i kassan även om inte kvitto skrivs ut.
  • JOBOFFICE SYNC CENTER
   • Alla bokföringskonton för integration mot ett affärssystem har flyttats från JobOffice Sync Center till JobOffice Kassa under Inställningar och Redovisningskonton.
    • Behöver du ändra ett bokföringskonto ställer du nu in detta direkt i kassan istället.
  • FORTNOX
   • Notering för artiklar och kunder är nu synkroniserat mellan kassan och Fortnox.
    • Under fliken "Varor" i kassan finns nu en ny flik för "Notering" som är synkroniserad med fältet "Anteckningar" på artikeln i Fortnox.
    • Under fliken "Kunder" och "Fortnox"  i kassan ett fält för "Anteckningar" som är synkroniserat med fältet "Anteckningar" på kunden i Fortnox.
    • Det går att läsa eller ändra noteringar för artiklar och kunder direkt i kassan.
    • Har du den nya inställningen på för att visa notering visas noteringen/anteckningen när du säljer varan eller väljer kunden i kassan.
  • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Under fliken "Kunder" i kassan finns nu en flik för "Notering".
    • Noteringen är endast i kassan och har ingen koppling till NAV/BC.
    • Har du den nya inställningen på för att visa notering visas noteringen/anteckningen när du säljer varan eller väljer kunden i kassan.
   • Alla tvärreferens typer (Leverantör, Kund, Streckkod) hämtas nu till kassan och finns tillgängliga under fliken "Varor" och "Tvärreferenser".
    • Du kan söka på en tvärreferens genom att öppna fliken för "Tvärreferenser" under fliken "Varor" när du söker.
  • NETS
   • Stöd för Klarna och Swish betalningar direkt i kortterminalen.
    • Gäller endast utvalda terminaler. Kontakta oss eller Nets för mer info.
  • VERIFONE
   • P400 kortterminal
    • Stöd för Klarna betalningar direkt i P400 kortterminalen. Kontakta Verifone för mer info.

 

 • 2021-05-19 - Version 20.25.1
  • VISMA EEKONOMI
   • Det finns nu en ny flik i kassan för "Kunder" som visar alla kunder som finns i Visma eEkonomi.
   • En ny funktion gör det möjligt att skapa eller ändra kunder och artiklar direkt från kassan.
   • Det går nu att välja en kund som handlar i kassan. Kundens fakturarabatt i eEkonomi hämtas även till kassan.
   • Ny funktion och standardknapp som visar alla öppna order som finns i eEkonomi. Det går nu att hämta ordern till kassan och ta betalt.
   • Stöd för tillvalet Visma eEkonomi Lager.
   • Läs mer på vår Blogg
  • DYNAMCIS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Det står nu "Orderbekräftelse" när man väljer Orderbekräftelse i kassan istället för Följesedel.
   • Det går nu att välja hur många orderbekräftelser kassan ska skriva ut.

 

 • 2021-03-23 - Version 20.23.2
  • NETS
   • Stöd för nya betalterminalen Lane3000 från Nets.

 

 • 2021-01-25 - Version 20.21.3
  • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Stöd för Business Central version BC17.
   • Ny prishantering. Kassan prioriterar pris enligt nedan från försäljningsprislistan.
    • 1. Kampanj start / slut datum.
     • 2. Finns flera aktiva kampanjer tar kassan lägsta pris.
    • 3. Kundpris grupp star och slut datum vald på kassakunden
     • 4. Finns flera aktiva priser för den kundpris gruppen tar kassan lägsta pris.
    • 5. Pris från artikelkort.
    • Finns det inget pris alls för artikeln eller om pris är 0kr får du automatiskt frågan om att ange pris vid försäljning.
   • Ny funktion för att välja lagerplats per artikel på kvittot.
    • Du kan nu i Pris & Antal dialogen som du får upp genom att trycka på kvittoraden även välja lagerplats artikeln ska plockas från/returneras till.

 

 • 2020-12-21 - Version 20.12.8
  • JOBOFFICE KASSA
   • Säkerhetskopia på aktuellt företag görs nu alltid automatiskt i bakgrunden. Du får inte längre en fråga om du vill ta säkerhetskopia efter dagsavslut.

 

 • 2020-12-15 - Version 20.12.4
  • BJÖRN LUNDÉN
   • Första versionen av integration mot affärssystemet Björn Lundén. Kassan kan nu skicka över försäljning dagligen till BL Administration.

 

 • 2020-12-07 - Version 20.12.1
  • JOBOFFICE KASSA
   • Flera inställningar har flyttats från registret HKEY_CURRENT_USER till HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\JobOffice för att lättare stöda flera användare som använder samma kassa.
  • INTEGRATIONER TILL AFFÄRSYSTEM
   • Det finns ny en ny knapp under fliken Kvitton för att skicka över ett kvitto till anslutet affärssystem även om den redan skickats en gång. Detta bör endast används för felsökning.

 

 • 2020-11-11 - Version 20.11.4 
  • FORTNOX
   • Vissa inställningar har flyttats från JobOffice Sync Center till under en ny Fortnox-flik under Inställningar i kassan.
   • En ny ruta för extra info vid order finns under Fortnox-fliken i inställningar i kassan. Texten visas på kundens följesedel/orderbekräftelse som skrivs ut. Finns ingen text skrivs ordinarie kvittotext ut även vid order.
   • Order i Fortnox skapas nu inkl. eller exkl. moms beroende på vilka inställningar som är valda på kunden i Fortnox.

 

 • 2020-10-27 - Version 20.10.11 
  • JOBOFFICE KASSA
   • Nya fält under företagsuppgifter för att visa e-postadress och webbsida på kvittot
  • VISMA EEKONOMI
   • Streckkoder i eEkonomi hämtas nu över till kassan.

 

 • 2020-10-14 - Version 20.10.7
  • JOBOFFICE KASSA
   • Ny funktion för att slippa skriva ut papperskvitto.
    • Det går nu att spara kvittot digitalt om inte kunde behöver en utskrift. Den digitala papperskorgen kan läggas till kostnadsfritt i kassan för dem som vill använda det.

 

 • 2020-09-28 - Version 20.9.11
  • FORTNOX
   • Ny funktion för att skapa eller ändra befintliga artiklar och kunder direkt i kassan.
    • Artikeln eller kunden skapas/ändras i Fortnox när du trycker på Spara i kassan.
   • Du kan nu välja en kund som handlar i kassan.
    • Kundens prislista används istället för kassans ordinarie prislista.
    • Eventuell fakturarabatt hämtas för vald kund och visas i kassan.

 

 • 2020-09-23  - Version 20.9.7
  • VERIFONE
   • Stöd för nya betalterminalen P400 från Verifone.

 

 • 2020-09-08 - Version 20.9.4
  • JOBOFFICE KASSA
   • Det går nu att välja ett eget nummer för ett parkerat kvitto.
    • Valt nummer blir även det nummer som skrivs ut på bong till köket för att enklare ta emot beställningar.

 

 • 2020-09-01 - Version 20.9.1
  • FORTNOX
   • Ny hantering när order skapas i kassan med integration till Fortnox.
    • Order skapas nu direkt i kassan och i realtid i Fortnox.
   • Ny hantering för att visa och söka bland alla öppna order i Fortnox.
    • Det går från listan att välja en order som ska hämtas till kassan.
   • Ny inställning för hur ofta kassan ska hämta alla artiklar och kunder från Fortnox för att förbättra prestanda.
    • Hämtas inte alla så hämtar kassan endast nya och förändrade artiklar och kunder.
  • DYNAMCIS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Ny funktion för återbetalning av kreditfaktura i kassan.

 

 • 2020-06-01 - Version 20.6.1
  • BAMBORA
   • Stöd för nya betalterminalen Lane3000 från Bambora.
  • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL
   • Ny funktion för betalning av försäljningsfaktura i kassan med  Dynamics NAV integration.

 

 • 2020-05-28 - Version 20.5.1
  • SPLITGRID
   • Första versionen av integration mot Splitgrid.

 

  • 2020-04-01 - Version 20.4.1
   • DYNAMICS NAV / BUSINESS CENTRAL
    • Första versionen av integration mot Business Central 365 hostat hos Microsoft Azure.

   

  • 2020-03-11 - Version 20.3.1
   • JOBOFFICE KASSA
    • Ny version av JobOffice Kassa 2020 lanseras som ersätter JobOffice Kassa 2011
     • Nytt .NET ramverk
     • JobOffice Kassa använder nu Microsoft SQL Express 2014 istället för 2008.
     • Stora prestanda förbättringar och optimering av SQL databas hantering.
     • Nytt och uppdaterat gränssnitt med stöd för fler färger och teman.