Versionsnyheter för JobOffice Kassa

Den senaste versionen av JobOffice Kassa installeras automatiskt.

Versionsnyheter har flyttats till https://release.joboffice.se/