Installation och konfiguration SQL Express

JobOffice Kassa använder Microsoft SQL Server Express 2014

JobOffice Kassa en använder SQL databas för data i kassan så som varor, knappar, kvitton, dagsrapporter, inställningar, mm.

 

Installation av JobOffice Kassa och SQL Server Express

Vid installation av JobOffice Kassa så kontrolleras om det redan finns en SQL Server med instans namn "JOBOFFICE". Finns det inte så installeras Microsoft SQL Server Express 2014 automatiskt med instans namn "JOBOFFICE". 

Innan installationen börjar går det att välja "Alternativ". Där finns en kryssruta för om SQL Server ska installeras eller inte. Flera kassor kan ansluta till en gemensam SQL Server.

Om SQL Server Express 2014 installeras i samtidigt som JobOffice Kassa så sätts Server authentication till SQL Server och Windows Authentication mode.

Standardlösenord för sa är "joboffice".

 

 

Installation och konfiguration av egen SQL Server

  • Flera kassor kan ansluta till samma SQL Server.
  • Kassan är endast testat med version Microsoft SQL Server Express 2014, 2012 eller 2008.
  • Kassan bör inte dela SQL instans med andra program utan använda en egen med namn "JOBOFFICE"

Glöm inte...

  • Starta SQL Browser
  • Sätta Authentication mode till mixed mode (SQL Server och Windows Authentication)
  • Skapa ett sysadmin konto kassan kan ansluta på eller lägga till enskilda användare.
  • Enable Named Pipes om kassan ska ansluta på datornamn istället för IP.

 

JobOffice Kassa företagsfil med anslutning till SQL

När ett nytt företag skapas i kassan skapas en företagsfil (\Documents\JobOffice\Företag) som innehåller anslutningsinformation till databasen.

Ex:

[Database]
ConnectionString=Data Source=J\JOBOFFICE;Initial Catalog=JobOffice Demobutiken;Integrated Security=True;

Ska kassan ansluta till en SQL Server som inte finns på de lokala datorn kan anslutningsinformationen ändras till dit servern finns.

Ex:

[Database]
ConnectionString=Data Source=192.168.64.105\JOBOFFICE;InitialCatalog=JobOffice_555555_5555;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=joboffice;