Skall presentkort ha mervärdesskatt?

Korta svaret är nej om du använder JobOffice Kassa

Från och med den 1 januari 2019 införs i mervärdesskattelagen (1994:200), ML, regler som rör vouchrar och presentkort. Det finns två olika sorters vouchrar, enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar. Det är en enfunktionsvoucher om det redan vid utställandet kan fastställas allt som behövs för att klargöra i vilket land mervärdesskatten ska betalas och med vilket belopp. 

JobOffice Kassa har bara stöd för flerfunktionsvouchrar där moms inte skall tas ut när ett presentkort säljs.

Ett presentkort hanteras i JobOffice som en skuld till kund och bokförs på ett 24xx konto. Det är först när du säljer en vara eller tjänst som momsen tas ut av kunden. Presentkortet är då ett betalmedel på liknande sätt som kontanter eller andra betalmedel.

Ett tips är att ha olika bokföringskonton på sålda respektive inlösta presentkort, du kan då i bokföringen se hur mycket presentkort du sålt och löst in, det vill säja din skuld till kunderna.

 

Om du trots allt väljer att ta ut mervärdesskatt vid försäljning av presentkorten enligt enfunktionsvoucher så måste du också hålla koll på momsen för de varor du säljer. 

Exempel, du säljer ett presentkort för 1000 kr där 200 kr är moms vilka du då skall bokföra och redovisa i momsdeklarationen. När kunden kommer tillbaka och handlar varor för 1000 kr eller mer och betalar med presentkortetet skall varor för 1000 kr säljas och bokföras utan moms eftersom du redan bokfört och redovisat 200 kr i moms när du sålde presentkortet. JobOffice har inget sätt att hålla reda på det här.

 

Läs mer i detalj på Skatteverkets hemsida