Hur konfigurerar jag min Star mC-Print3 skrivare till JobOffice Prime

JobOffice Prime använder sig av molnskrivare via internet och dessa behöver konfigureras så de pratar med JobOffice molntjänster.

Packa upp

Börja med att packa upp skrivaren, lägg i en rulle med kvittopapper och stäng luckan.

Unpack and paper

Anslut nätverkskabel och strömadaptern till skrivaren bakom luckan i bakkant.

Plugin

Håll inne knappen Feed (andra knappen från höger) och tryck en gång på Ström knappen (längst till höger) så att skrivaren startar. När den börjar skriva ut papper så släpper du Feed knappen. Det sista pappret med QR kod sparar du. Det behövs längre fram i guiden på flera ställen när vi konfigurerar och lägger till skrivaren i kassan.

Feed and print

Uppdatera med mC-Print Utililty

Hämta hem appen "mC-Print Utility" från AppStore.

Utility appstore

Starta appen och gå in under "Star Guide (Initial Settings)".

Utility start-1

Klicka på "Find Printer by QR code" och håll telefonens kamera över QR koden du fick ut på pappret i steg 3.

Utility find

Skrivaren registreras automatiskt och du kan göra en provutskrift.

Utility print sample

Gå tillbaka till huvudmenyn med länken "< Back" i övre vänstra hörnet och klicka längre ner på den gröna "Firmware Update" under avsnittet "Others" för att kontrollera om det finns en nyare programvara för skrivaren.

Utility firmware

Tryck på "Update" om ny programvara är tillgänglig.

Utility new firmware

Låt telefonen överföra programvaran till skrivaren. Det tar ett par minuter så låt både telefonen och skrivaren vara igång utan att röra dem.

Utility firmware updating

När uppdateringen är klar får meddelandet om "Success" för uppdateringen.

Utility firmware sucess

Konfigurera

I din webbläsare skriver du in skrivaren nätverksadress som du hittar ovanför QR koden på pappret du skrev ut tidigare. Det är angivet som "IP Adress" och är i formatet som i exemplet nedan 192.168.11.121

Klicka på Login

1 Login

Logga in med användarnamn "root" och lösenord "public".

2 Logindialog

När du loggar in ombeds du byta lösenord. Du väljer själv om du vill byta eller så väljer du avbryt och låter standardlösenordet vara kvar. Det går inte att logga utifrån Internet så det är ingen risk att låta lösenordet public vara kvar.

3 Change password

Klicka på "CloudPRNT" och sätt "CloudPRNT Service" till Enabled. Ange "Server URL" till https://cloudprint.joboffice.com och tryck på den blå knappen "Submit".

4 Cloud print

Information om att inställningarna är ändrade visas.

5 Submit

Tryck på "Save" som blinkar rött i vänstersidan och därefter på den blå knappen "Execute" för att spara inställningarna till skrivaren.

6 Save

Skrivaren är nu klar att användas och läggas till i JobOffice Prime.

Lägg till i JobOffice Prime

Logga in i kassan och välj skrivare i vänster menyn.

Inställningar välj skrivare

Tryck på knappen "Lägg till" och ange ett namn för din skrivare och den MAC adress du hittar på utskriften med QR koden. Spara genom att trycka på OK.

Lägg till skrivare

Klicka på din skrivare i listan och välj att sätta den som standard för den här kassan och datorn.

Skrivare sätt som standard

Din skrivare uppdateras och erhåller en bock i högerkant. Lägger du till fler skrivare så väljer du här vilken av dem som skall användas för den här datorn.

Skrivare satt som standard med bock

Nu är du klar att använda din skrivare.