Registrera JobOffice och kontrollenhet till Skatteverket

Anmälan av nytt kassasystem med kontrollenhet till Skatteverket

Du måste alltid göra en anmälan till Skatteverket med vilket kassasystem och kontrollenhet du använder.

Detta gör du enklast på Skatteverkets hemsida genom att logga in till deras företagsavdelning med Bank ID eller liknande.

Anmälan måste ske senast 2 veckor efter första försäljningen.

Du kan hitta en guide för hur du anmäler JobOffice Kassa och din kontrollenhet inne i programmet under fliken "Arkiv". Här hittar du även den information du behöver för registreringen.

Använder du vår serverbaserade kontrollenhet som ingår tänk på att kontrollenheten är hos oss men programvaran och journalminnet finns på den adress du har kassan på.

Efter att du har anmält ditt kassasystem och kontrollenhet kommer Skatteverket skicka ut en bekräftelse på post till den adress du angav. Tillsammans med bekräftelse får du även klisterlappar med registreringsuppgifter på för både kontrollenhet och kassasystem. Klisterlapparna ska du sätta vid kassan så att kunden lätt kan se dem när de handlar.