Registrera JobOffice och kontrollenhet till Skatteverket

Anmälan av nytt kassasystem med kontrollenhet till Skatteverket

Du måste alltid göra en anmälan till Skatteverket med vilket kassasystem och kontrollenhet du använder.

Detta gör du enklast på Skatteverkets hemsida genom att logga in till deras företagsavdelning med Bank ID eller liknande. Har ditt företag inte BankID kan du använda ditt privata BankID så länge du har behörighet att administrera företaget.

Tänk på att alla kassor måste anmälas till Skatteverket eftersom de alla har unika tillverkningsnummer/licensnummer.

Har du flera kassor att anmäla kan det vara lättare att istället kontakta Skatteverket direkt på kassaregister@skatteverket.se istället för att anmäla dem en och en. Använd gärna den här guiden för att hitta den info de behöver för en anmälan.

 

Anmälan måste ske senast 2 veckor efter första försäljningen.

 1. Logga in på skatteverket.se och gå till Företag sedan hitta alla e-tjänster. I listan över e-tjänster välj inloggning för Kassaregister. Logga in.


 2. Om du inte redan har anmält kontrollenheten börja med den. 3. Ange ditt organisationsnummer och kryssa för att du har behörighet att administrera företaget. 4. Ange uppgifter för kontrollenheten. Uppgifter för kontrollenheten hittar du i JobOffice Kassa under fliken Arkiv. Använder du vår serverbaserade kontrollenhet som medföljer ser du uppgifterna direkt.

  Har du en egen kontrollenhet behöver den först installeras. Adressen som ska anges är då er adress där ni har kontrollenheten och kassan istället.

  OBS! Nedan bild är endast ett exempel. Använd alltid de uppgifter du har i din installation av JobOffice Kassa.

  När du har fyllt i allt tryck på Nästa längst ner till höger på sidan. Kontrollera sammanställningen och sedan Skicka. 5. Efter att du har skickat visas kvittensen. På kvittensen ser du enhetens identifikationsnummer hos Skatteverket. Detta nummer behöver du för att anmäla kassaregister kopplat till denna kontrollenhet.

  Tryck på länken "Anmäl kassaregister kopplat till denna kontrollenhet" för att gå vidare och anmäla kassan.

 6. Ange uppgifter om kassaregister.
  1. Identifikationsnummer för kontrollenheten är det nummer du fick på kvittensen när du anmälde kontrollenheten i föregående steg.
  2. Kassaregister beteckning är "JobOffice"
  3. Modell/Program är "JobOffice Kassa SE 2020". Du kan kontrollera vilken version du har i JobOffice Kassa under avsnittet "Om JobOffice Kassa".
  4. Tillverkningsnummer/Licensnummer hittar du under fliken Arkiv i din JobOffice Kassa. Tänk på att detta nummer är unikt för varje kassa du har. 7. Ange kassaregistrets adress och programvarans adress. Båda ska vara adressen där du har JobOffice Kassa, så exempelvis ditt butiksnamn och den gatuadress du har verksamheten på.
 8. Sista steget är Journalminne eller Kontrollremsa. Välj "Journalminne" och ange din adress till butiken igen. 9. Tryck sedan på Nästa längst ner till höger. Kontrollera sammanställningen och sedan Skicka.

 10. Nu är både kontrollenhet och kassaregister registrerat hos Skatteverket. Tänk på att alla kassor måste anmälas separat till Skatteverket då de alla olika tillverkningsnummer/licensnummer.

  Skatteverket kommer nu behandla din anmälan och sedan skicka en bekräftelse och klistermärken till den verksamhetsadress du angav.

  Du behöver sätta upp de klistermärken du får vid kassan så att de är synliga för kunden och eventuella kontrollanter när de handlar i kassan.