Verifone - Hur ansluter jag en P400 kortterminal från Verifone till min kassa?

Innan du kan använda P400 från Verifone med JobOffice Kassa måste den konfigureras

Innan du kan använda JobOffice Kassa tillsammans med en P400 kortterminal från Verifone behöver terminalen konfigureras av Verifone och få en IP-adress. 

Den här guiden är tänkt som referens och kräver kunskapar inom nätverk och IP-nummer. 

OSB! Du ska alltid ange terminalens IP-adress i kassan och inte tvärtom.

Det går inte att ansluta terminalen med kassans IP-nummer i terminalen med JobOffice Kassa.

 

1. Anslut terminalen

Anslut terminalen med el och nätverkskabel till er router så att den kan kommunicera med både kassan på ert interna nätverk och ut på Internet mot Verifone.

Efter att terminalen startat upp ska det står "Väntar på anslutning till kassan". 

 

2. Kontrollera inställningar i terminalen

Innan du kan koppla ihop din P400 med JobOffice Kassa så behöver terminalen ha rätt inställningar från Verifone.

 

 1. Öppna menyn på terminalen genom att trycka på tangenterna 4 + 6 samtidigt.
  1. Ange lösenord 1234
 2. Välj i menyn Administration
 3. Sedan Parameter List
 4. Välj Integration
 5. Aktuella inställningar för terminalen listas nu på två sidor.
  1. Du kan bläddra mellan sidorna med pil upp och ner.
 6. Nedan inställningar krävs för att ansluta terminalen till kassan:
  1. Enable EPAS identification=False
  2. ECR port = 9600
  3. ECR server mode = True
 7. Om någon av ovan har fel värde eller saknas helt vänligen kontakta Verifone för assistans innan du går vidare till nästa steg.

3. Ställ in IP-adress i kortterminal

OBS! Vi rekommenderar alltid att du reserverar en IP-adress i din router eller DHCP-server för kortterminal. Är du osäker hur du gör detta kontakta din IT-support.

 

Kan du inte reservera en IP-adress i din router kan du ange ett fast IP-nummer i kortterminalen.

 1. Öppna menyn
  1. Tryck 4+6 samtidigt och ange lösenord 1234 och tryck grön
 2. Tryck 2 för [Administration]
 3. Tryck 1 för [Settings]
 4. Tryck 1 för [Communications]
 5. Tryck i fönstret på översta raden LAN eller WIFI beroende du hur du anslutit din terminal.
  1. Står det Start så tryck på Start så nätverket startar upp. Kommer Fail upp, ring Verifone.
 6. Är din terminalen ansluten trådlöst med WiFi välj ditt View and Edit på det nätverket du vill använda och anslut med lösenord för ditt trådlösa nätverk.
 7. Tryck i fönstret på Configuration (längst ner) kolla att Autostart står på Yes.
 8. Tryck Ipv4
 9. Kontrollera så att Enable IPv4 är Yes
 10. Tryck på DHCP och ändra till No
  1. Om ni reserverat en IP-adress för terminalen i er DHCP server kan ni lämna DHCP på och hoppa över steg 10 till 14.
 11. Tryck på Ipv4 och ange önskad IP-adress. OBS! Inmatning kräver 3 siffror. ex. 192.168.001.020
 12. Tryck på Subnet och ange önskad subnet mask. Ex. 255.255.255.000
 13. Tryck på Gateway och ange önskad gateway. Ex 192.168.001.001
 14. Backa med < uppe i övre vänstra hörnet. På skärmen.
 15. Välj Save och Save to interface.
 16. Prova nu att pinga vald IP-adress för kortterminalen för att säkerställa att de har kontakt.
 17. Om att ser OK ut backa med den röda knappen så att terminalen återgår till "Väntar på anslutning till kassan"

 

4. Anslut kortterminalen till JobOffice Kassa

När alla inställningar i terminalen är korrekta kan du ansluta kortterminalen till JobOffice Kassa.

 1. Lägg till tillvalet för Verifone P400 kortterminal under fliken "Arkiv" i JobOffice Kassa.
 2. Gå till fliken "Arkiv" och tryck på knappen för "Inställningar"
 3. I inställningar välj fliken för "Kortterminal"
 4.  Under Verifone modell P400 ställ in kortterminalens IP-adress.
  1. Ange IP-adress utan extra nollor, ex. 192.168.1.10.
 5. Fyll i det serienummer (S/N:) för terminalen. Du kan se serienummer på terminalens undersida.
 6. Tryck på Spara.
 7. Gå till fliken "Kassa"
 8. I mitten under menyn finns en inforuta för kortterminal. Vid den tryck på knappen för "Funktioner".
 9. Väl "Anslut"
 10. Om allt är inställt korrekt ska inforutan ändras och visa "Verifone" logga. Terminalen är då redo att använda.
 
För vidare assistans med IP-inställningar i terminalen kontakta din IT-tekniker eller vår support.
 
Övriga inställningar i terminalen. Oftast kommer terminalen med nedan förinställt men det är värt att kontrollera dem om det inte går att ansluta terminalen till kassan med ovan steg.
 
Ställ in Network fallback
Från menyn [Settings]
2 för [Network fallback]
1 för [Default] och där skall Ethernet#0 vara förbockad
(eller WiFi om din terminal är ansluten trådlöst)
- Backa med gul knapp om/när du ändrat
2 för [Fallback 1] och där skall None vara förbockad
- Backa med gul knapp om/när du ändrat till Settings menyn
 
Ställ in loggning
Från menyn [Settings]
3 för [Application logs]
2 för [Set application log level]
2 för [Level emerg]
3 för [Set syslog log level]
1 för [Level emerg]
 
Ställ in ECR-port
Från menyn [Settings]
5 för [ECR]
2 för [Set ECR port] och där skall det stå 9600. Ange och grön eller backa med röd knapp.
3 för [Choose comm. device] och där skall Ethernet#0 vara förbockad
(eller WiFi om din terminal är ansluten trådlöst)
- Backa med gul knapp om/när du ändrat till [Administration] huvudmenyn
 
Uppdatera parametrar
När Verifone ändrat inställningar i din terminal kan du begära uppdatering
Tryck 4+6 samtidigt för att visa Ange lösenord
1234 och tryck grön
 
Från menyn [Huvudmeny]
2 [Administration]
3 [Software Centre]
2 [Update terminal]
Vänta tills den hämtat, installerat och startat om.
Skall stå på skärmen "Väntar på anslutning till kassan.