Mer försäljningsstatistik på dagsavslut och periodrapporter

Via mer statistik på Z-dagsrapporten

Det är möjligt att få mer information om försäljning per varugrupp och användare på dagsrapporten eller periodrapporten.

Bild på JobOffice Kassa Z dagsavslut med extra statistik

Har du flera säljare kan du exempelvis se hur mycket de har sålt för en dag uppdelat per varugrupp.

För att aktivera den utökade statistiken på rapporterna gå till fliken "Arkiv" i JobOffice Kassa. Under Inställningar och Övrigt hittar du kryssrutor för statistik på försäljning per varugrupp och försäljning per användare.

Tänk på att den här information är endast för statistik och ska inte användas för bokföring. För bokföringsinformation se nästa avsnitt på rapporten "Kontering till redovisningen". Har du integration till ett affärssystem bör du istället se all bokföring i ditt affärssystem.