3. Lägg in dina varor och varugrupper

Du kan på ett snabbt och enkelt sätt lägga in dina varor direkt i JobOffice Kassa.

Under fliken "Varor" i JobOffice Kassa kan du hantera alla dina varor och varugrupper.
Varje vara måste tillhöra en varugrupp. Varugruppen bestämmer vilken moms varorna i varugruppen ska säljas på och vilka intäkts och kostnadskonton som ska användas.

Tips! Innan du går vidare tänk på att om du ska använda integration mellan JobOffice Kassa och ett affärssystem ska du inte lägga in några varor eller varugrupper i JobOffice Kassa utan de ska istället finns i ditt affärssystem så att de kan hämtas till kassan genom integrationen.

 

 

Bild på JobOffice Kassa knapp för Varugrupper

Det första du behöver göra är att skapa en varugrupp. Under fliken "Varor" har du en knapp på menyn för "Varugrupper". Här kan du skapa en ny grupp, ändra en befintlig eller ta bort en grupp helt.

 

1. Skapa en ny varugrupp.

2. Ge den nya gruppen ett namn under Beskrivning.

3. Välj vilken moms du vill använda för varugruppen. Tänk på att alla varor som tillhör den här gruppen kommer använda samma moms som du anger här.

4. Du kan även välja bokföringskonton. Vill du ändra konto skriver du du bara kontonumret i första rutan och du kan även namnge det i den andra rutan. Finns inte kontot redan så skapas det automatiskt. Du ser alla konton på Z-dagsrapporten sedan så ge dem ett namn så att du lätt kan se vad du har sålt. När du är klar tryck knappen "Spara".

 

Bild på JobOffice Kassa knapp för Ny vara

Du kan lägga till hur många varugrupper du själv vill. När du är klar kan du nu skapa nya varor som ska tillhöra dina varugrupper.

 

5. Tryck på knappen för "Ny vara" för att skapa en ny vara.

6. Lägg till en Benämning och artikelnummer. Tänk på att artikelnummer måste vara unikt för varje vara.

7. Använder du streckkoder kan du scanna in varan direkt på streckkodsraden.

8. Välj även den varugrupp varan ska tillhöra i listan.

9. Ange även en enhet, om varan säljs styckvis eller exempelvis Kg.

10. Det går även att ange antal i lager. Tänk på att detta endast är ett nummerfält som går + eller - när du säljer. Den har alltså inga lager transaktioner kopplade, för detta behöver du ta hjälp av integration till ett affärssystem.

11. Ange ditt inköpspris om du använder det. Detta pris visas inte på kundens kvitto. Har du ofta kunder vid kassan kan du högerklicka på inköpsprisraden och välja "Dölj inköpspris".

12. Ange ett försäljningspris. Det är det här priset som kunden ser på sitt kvitto och är inkl. moms. Lämnar du fältet tomt, alltså 0kr så kommer du alltid få frågan om att ange ett pris när varan säljs. Detta är bra för exempelvis öppna varor eller övrig försäljning.

13. Har du vårt tillval för bilder på varor kan du även välja en bild du vill visa för varan.

Bild på JobOffice Kassa knapp för Spara varor

När du är klar tryck på knappen "Spara". Den nya varan finner du nu i listan över dina varor nedan.

 

Bild på JobOffice Kassa varulista

 

Tips! Du kan även importera eller exportera en varulista från Excel. För att importera en lista välj knappen för "Import och Export". Välj importera en fil till en tabell i företaget och välj din Excel-fil med dina varor.

JobOffice Kassa läser in de 6 första kolumnerna i filen. Välj vilken typ information varje kolumn innehåller och importera den. Tänk på att artikelnummer alltid måste finnas med som en kolumn. Finns det redan en vara med samma artikelnummer kommer den uppdatera befintlig vara istället för att skapa en ny.

 

Nästa steg -> Designa din kassa med egna knappar