6. Kontrollera kvitton och ta dagsrapport

På fliken Kvitton i JobOffice Kassa kan du se tidigare kvitton och ta X & Z dagsrapport

Du kan alltid hitta dina tidigare kvitton under fliken "Kvitton". Här kan du se all försäljning men även avbrutna köp, returer och parkerade kvitton. Du kan välja mellan att se dagens kvitton eller använda knappen "Sök i allt" för att se en eller flera dagar.

  • Varje kvitto som skapas får ett unikt kvittonummer. Du kan se kvittonummer i första kolumnen och finns även med på kundens kvitto.
  • Nästa kolumn är datum och tid då kvittot skapades.
  • Efter det ser du status på kvittot. Ett rött kryss betyder avbrutet kvitto och tumme ner betyder att kvittot markerades som felaktigt med Felslag knappen.

 

  • Nästa kolumn visar journalnummer. Varje Z dagsrapport som du begär får ett journalnummer. Du kan välja mellan X dagsrapport som är en preliminär dagsrapport som inte stänger några transaktioner utan kan används för kontroll innan du tar Z dagsrapport. En X dagsrapport kan du begära ut hur många gånger du vill under dagen.

En Z dagsrapport tas vanligtvis i slutet av dagen och stänger alla öppna kvitton. Har du en kassakopplad kortterminal kommer den även ta Z dagsrapport på kortterminalen och skicka alla öppna transaktioner till banken. Därför är det viktigt att ta Z dagsrapport varje dag, annars får inte banken information om vilka korttransaktioner de ska utföra.

På dagsrapporten får du information om summan av alla betalmedel, ingående och utgående växelkassa och moms och annan information om varugrupper och användare. Längst ner hittar du även information till Skatteverket. Detta är endast uppgifter Skatteverket använder vid en kontroll och inget som ska användas för din egna bokföring.

Glöm inte att alltid säkerhetskopiera efter varje dagsavslut.

Under knappen "Historik" kan du skriva ut kopior på tidigare dagsrapporter eller statistik för en period.