7. Kontrollera kvitton och ta dagsrapport

På fliken Kvitton i JobOffice Kassa kan du se tidigare kvitton och ta X & Z dagsrapport

Du kan alltid hitta dina tidigare kvitton under fliken "Kvitton". Här kan du se all försäljning men även avbrutna köp, returer och parkerade kvitton.

Varje kvitto som skapas får ett unikt kvittonummer. Du kan se kvittonummer i första kolumnen och finns även med på kundens kvitto.

Nästa kolumn är datum och tid då kvittot skapades.

Efter det ser du status på kvittot. Ett rött kryss betyder avbrutet kvitto och tumme ner betyder att kvittot markerades som felaktigt med Felslag knappen. Knappen för felslag hittar du längst upp till vänster tillsammans med knappar för Kvittokopia och Retur återköp.

Knappen "Felsalg" kan du använda om du behöver makulera ett kvitto. Tänk på att om du har en kassakopplad kortterminal makuleras inte köpet i kortterminalen och kunden får inte automatiskt tillbaka sina pengar. För att det även ska skickas information till kundens bank måste du istället använda knappen för "Retur återköp" och välja kort. Kunden bör använda samma kort som de använde vid köpet.

Du bör heller aldrig använda felslag om du har integration mot ett affärssystem. Affärssystemet kommer inte få information om att du tryckt på felslag. Detta innebär att om kvittot redan skickats över till affärssystemet så kommer varken bokföring, lager eller artikelstatistiken uppdateras om du använder felslag i kassan. Använd istället knappen för "Retur återköp".

Använder du integrerad Swish Handel eller Klarna som betalsätt finns det även specifika återköp knappar du bör använda om du vill att återbetalning går via Swish eller Klarna.

Det går heller inte att göra felslag om du redan gjort Z dagsavslut för kvittot. Var därför noga med att kontrollera dina kvitton innan du gör dagsavslutet.

Du kan även skiva ut en kvittokopia. Enligt Skatteverkets regler får du endast skria ut en (1) kopia per kvitto. Naturligtvis sparas kvittot digitalt i JobOffice Kassa så du alltid kan se det senare.

Nästa kolumn visar journalnummer. Varje Z dagsrapport som du begär får ett journalnummer. Du kan välja mellan X dagsrapport som är en preliminär dagsrapport som inte stänger några transaktioner utan kan används för kontroll innan du tar Z dagsrapport. En X dagsrapport kan du begära ut hur många gånger du vill under dagen.

En Z dagsrapport tas vanligtvis i slutet av dagen och stänger alla öppna kvitton. Har du en kassakopplad kortterminal kommer den även ta Z dagsrapport på kortterminalen och skicka alla öppna transaktioner till banken. Därför är det viktigt att ta Z dagsrapport varje dag annars får inte banken information om vilka korttransaktioner de ska utföra.

På dagsrapporten får du information om summan av alla betalmedel, ingående och utgående växelkassa och moms och annan information om varugrupper och användare. Längst ner hittar du även information till Skatteverket. Detta är endast uppgifter Skatteverket använder vid en kontroll och inget som ska användas för din egna bokföring.

Glöm inte att alltid säkerhetskopiera efter varje dagsavslut.

Under knappen "Historik" kan du skriva ut kopior på tidigare dagsrapporter eller statistik för en period.