Kan jag skriva ut en månadsrapport?

Skriv ut en rapport för en valfri period

Bild på JobOffice Kassa knapp för Historik

På fliken "Kvitton" välj "Historik". Du kan här skriva ut "En rapport för vald period". Ange bara de datum du vill få ut rapport på och tryck skriv ut. En periodrapport innehåller samma typ av information som en dagsrapport.

Under fliken "Arkiv" och "Inställnignar" och "Övrigt" går det att göra val för att få mer detaljerad information om försäljningen. Du kan exempelvis få med statistik per varugrupp och användare.