Kan jag skapa flera företag i samma kassa?

Använd flera företag på samma kassadator

Bild på JobOffice Kassa knapp för Företagsguiden

Under fliken "Arkiv" kan du skapa nya företag eller öppna befintliga. Du kan skapa hur många företag du vill. Du kan växla mellan dem genom att välja att öppna ett företag du tidigare skapat.

Har du tillvalet företagsval på användare kan du koppla ett företag till en användare så att den alltid öppnar rätt företag när du väljer din användare.