Kan jag koppla ihop flera kassor?

Anslut flera kassor till en huvudkassa eller server

Behöver du mer än en kassa som alla ska sälja samma varor kan skapa en huvuddatabas som alla kassor arbetar mot. Databasen kan ligga på en dedikerad server eller på en av kassorna som då används som en huvudkassa. Kommunikation mellan kassorna och databasen sker över nätverket.

För att koppla flera kassor till en server kräver en installation av SQL Server och kunskaper inom nätverk, är du osäker kontakta en IT tekniker eller vår support så berättar vi mer.

 

Lite teknisk information

JobOffice Kassa som kan hämtas från vår webbsida kommer automatiskt installera kassaprogrammet med alla nödvändiga komponenter som behövs för en fristående kassa. Som standard kommer den ladda ner och installera Microsoft SQL Server 2019 Express om den inte redan finns installerad på datorn.

Under installation kan du välja "Alternativ" (Options) välja att inte installera SQL Express Server om du redan har en SQL Servern på en annan dator eller server.