Kan jag koppla ihop flera kassor?

Anslut flera kassor till en huvudkassa eller server

Behöver du mer än en kassa som alla ska sälja samma varor kan skapa en huvuddatabas som alla kassor arbetar mot. Databasen kan ligga på en dedikerad server eller på en av kassorna som då användes som huvudkassa. Kommunikation mellan kassorna och databasen sker över nätverket.

Installationen kräver en installation av SQL Express och kunskaper inom nätverk, är du osäker kontakta en IT tekniker eller vår support så berättar vi mer.

Hämta JobOffice Kassa utan SQL Server Express