Hur ställer jag in växelkassa?

Ställ in växelkassa om du ska ta emot kontanter

För att dagsrapporten ska stämma i slutet av dagen behöver växelkassan stämma när du börjar dagen. Under fliken "Arkiv" hittar du knappen för "Växelkassa". Här ställer du in hur mycket pengar du har i växelkassan innan du öppnar.

Det är även ett krav från Skatteverket att ingående växelkassa ska stämma.

 

Det finns två sätt att använda den.

  1. Använd alltid samma ingående växelkassa. Du bestämmer hur mycket du behöver i växelpengar och ställer in det i dialogen för växelkassa. Summan sparas så du behöver endast ställa in den en gång.

    Detta betyder att du alltid börjar dagen med samma belopp i kassalådan och efter dagsavslutet tar du ut eller lägger i pengar i kassalådan så att du kan börja nästa dag med samma fasta belopp.
  2. Justera växelkassan varje dag. Efter dagsens slut låter du kontanterna ligga kvar i kassalådan och justerar växelkassan varje morgon efter hur mycket ligger i kassalådan.

 

Vi rekommenderar att ni använder metod 1 då det lätt kan bli fel på dagsrapporten och växelkassan om man skulle glömma att justera ingående växelkassa innan försäljningen. Har du alltid samma växelkassa behöver du inte manuellt ändra varje dag.