Hur ställer jag in moms på mina varor?

Moms anger du på en varugrupp, inte på varje enskild vara

Bild på JobOffice Kassa knapp för Varugrupper

Alla varor i JobOffice Kassa måste tillhöra en varugrupp. Varugruppen avgör vilken moms alla varor i den gruppen får och även hur de ska bokföras på försäljningskonton.

OBS! Gäller inte om du har integration till ett affärssystem. Då hämtas både moms och bokföringsinformation direkt från ditt affärssystem istället.

Under fliken "Varor" välja knappen för "Varugrupper" och skapa eller ändra varugrupper. Du kan här ändra moms och bokföringskonto för varugruppen.

Under fliken "Varor" kan du sedan välja vilken varugrupp varje enskild vara ska tillhöra.