Hur ändrar jag en vara?

Ändra benämning, streckkod, pris och andra uppgifter för dina varor

Sök upp varan du vill ändra under fliken "Varor" i JobOffice Kassa. I fälten längst upp ser du information om varan. Gör dina ändringar genom att ange det du vill ändra direkt i de olika fälten. Så fort du börjar ändra något ser du att knapparna längst upp till vänster på menyraden ändras till "Spara" och "Spara inte". Du kan även välja att ta bort en vara.

OBS! Tänk på om du har integration till ett affärssystem där du även synkar varor ska du inte göra några ändringar på varorna i JobOffice Kassa. Behöver du ändra, lägga till eller ta bort en vara gör du det i ditt affärssystem. Ändringarna skickas då automatiskt över till JobOffice Kassa.