Fortnox FEL: - Fjärrservern returnerade ett fel: (403) Förbjuden.

Den API-nyckel som används för integrationen har inte tillåtelse att kommunicera med Fortnox.

FEL: - Fjärrservern returnerade ett fel: (403) Förbjuden.


Svar: Den API-nyckel eller användare som används för integrationen har inte tillåtelse att kommunicera med Fortnox.

Logga in på sidan https://joboffice.se/fortnox-auth/ för att godkänna kopplingen mellan kassan och Fortnox.

Tänk på att kassan kommer få samma behörighet i Fortnox som användaren i Fortnox som ni loggar in och godkänner kopplingen med. Vi rekommenderar att du alltid kopplar kassan med en Fortnox-användare med full behörighet.