Fortnox FEL: - 400 BadRequest - Code: 2002377 Message: Kostnadsställe får inte anges för konto 3051.

Du har ett kostnadsställe valt i JobOffice Sync Center men kontot 3051 i det här exemplet tillåter inte kostnadsställe.

FEL: - 400 BadRequest - Code: 2002377 Message: Kostnadsställe får inte anges för konto 3051.

 

Svar: Du har ett kostnadsställe valt i JobOffice Sync Center men kontot 3051 i det här exemplet tillåter inte kostnadsställe. Ändra detta i kontoplanen i Fortnox. Du måste göra detta på alla bokföringskonton du använder i kassan om du använder kostnadsställe.