Felsökning iPP350 USB från Bambora eller Nets

Använd gärna nedan guide för att felsöka eventuella problem med USB kopplad Ingenico iPP350 från Bambora eller Nets.

Bild på JobOffice Kassa med kortterminal från Bambora eller Nets

Innan du börjar tänk på att iPP350 måste installeras med rätt drivrutiner och konfigureras av Bambora eller Nets så att den fungerar med JobOffice Kassa.

Om din kortterminal har förlorat kontakten med JobOffice följ nedan steg för att felsöka och åtgärda anslutningen. Tänkt på att alltid kontrollera så din dator har Internetanslutning innan du börjar.

Eftersom den USB-kopplade kortterminalen får både Internet och ström från kassadatorn är det viktigt hur den ansluts till datorn. Innan du börjar felsökning kontrollera gärna följande:

  • Kortterminalen bör inte sitta i en en USB-hub eller grenkontakt utan ska helst anslutas med USB direkt till datorn.
  • För extra ström rekommenderar vi att ansluta kortterminalen i en USB 3.0 (blå kontakt) eller en USB-kontakt med extra strömförsörjning.
  • Rekommenderat är att stänga av alla energispar funktioner på USB portarna. Om datorn går ner i viloläge eller stänger av USB-porten kortterminalen är ansluten till kan den tappa kontakt med kassan.

Kortterminalen startar inte och inget visas i terminalfönstret

Börja med att kontrollera så att USB-sladden från kortterminalen sitter i datorn och kortterminalen. Det går även att koppla loss sladden från kortterminalens undersida så kontrollera att den sitter i ordentligt.

Om sladden är korrekt ansluten i både kortterminal och dator testa med att byta till en annan USB port i datorn.

Skulle felet kvarstå kontakta den leverantör ni fått kortterminalen från (Bambora eller Nets).

Meddelande: "Medges ej, var god gör dagsavslut"

Dagsavslut måste utföras på terminalen minst en gång varje 24 timmar. Detta ska automatisk ske när ni tar Z dagsrapport i JobOffice Kassa.

Får ni meddelande om att dagsavslut måste tas i kortterminalen och den gröna statusrutan under kassafliken gå in under fliken Kvitton i JobOffice Kassa och tryck på Z dagsavslut.

Kommunikationsfel mellan JobOffice Kassa och kortterminalen

Får du meddelande om kommunikationsfel i JobOffice Kassa att det inte går att ansluta kassan till terminalen kan det vara så att kortterminalen har bytt COM-port. Detta händer oftast när man byter USB-port som kortterminalen är ansluten till. Om du nyligen har bytt USB-port prova att byta tillbaka så att kortterminalen sitter i uttaget den satt i tidigare. Efter du har bytt behöver du även göra en omstart på JobOffice.

Har du inte möjlighet att byta USB-porten eller om det inte hjälpte kan du kontrollera så att rätt port är vald i JobOffice.

1. Börja med att gå till "Kontrollpanelen" i Windows och sedan "Enhetshanteraren" under "Maskinvara och Ljud".

2. Hitta och öppna upp "Portar (COM och LPT).

3. Här ska det finnas en port för kortterminalen. Den bör heta "Sagem Monetel" och sedan vilken COM-port den är ansluten på.

4. När du ser vilket nummer den har på COM-porten gå till JobOffice Kassa och välj "Arkiv" och sedan knappen för "Inställningar".

5. Välj fliken för antingen Bambora eller Nets.

6. Avaktivera kortterminalen och ändra sedan COM-port så att det är samma nummer i JobOffice Kassa som i enhetshanteraren.

7. Aktivera kortterminalen igen för att se om de nu får kontakt.

8. Kvarstår felet fortsätt med nedan steg och utför en omstart av kortterminalen.

Omstart av kortterminal

Står det endast "Genomför Köp" eller "Sätt i / Dra kort" i den gröna statusrutan i JobOffice Kassa vid kortköp och inget belopp skickas till kortterminalen så har kassan och terminalen tappat kontakten.

Oftast brukar det räcka med en omstart av terminalen.

1. Börja med att stänga ner JobOffice Kassa.

2. Koppla loss USB-kabeln under kortterminalen så att den stängs av.

3. Vänta i några sekunder och anslut sedan USB-kabeln igen.

4. När det står Bambora eller Nets eller Sätt i / Dra kort i terminalfönstret starta JobOffice Kassa igen försök att genomföra köpet på nytt.

5. Kvarstår felet kontakta gärna vår support så hjälper vi till.